Základní informace o našem klubu

Klub přátel osoblažské úzkokolejky z.s. vznikl zaregistrováním u Ministerstva vnitra ČR dne 15.1.2013 pod č.j.: VS/1-1/91588/13R. Pole působnosti klubu je úzkorozchodná trať Třemešná ve Slezsku – Osoblaha.

Cíle klubu

  • propagace úzkorozchodné trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha a osoblažského regionu
  • navázání spolupráce s obcemi, místními spolky a organizacemi
  • aktivní zasahování do provozu turistických vlaků za účelem propagace
  • dobrovolné brigády spojené s úzkokolejkou
  • železniční osvěta a turistika

Klubové stanovy můžete stáhnout zde.


Členové klubu

Máte zájem a chuť pomoci v rozvoji osoblažské úzkokolejky? Právě Vás hledáme! Pokud se stanete členy našeho klubu, máte jedinečnou možnost přispět k rozvoji osoblažské úzkokolejky, seberealizovat se a ještě poznat nové lidi se slabostí pro Osoblažku nebo pro úzkokolejky obecně.

Členem klubu se může stát osoba starší 15-ti let. V případě, že zájemce o členství je mladší 15-ti let, musí jeho členství schválit Výbor.

V případě, že se k nám chcete přidat, navštivte nás na schůzi, na klubové akci nebo nám jednoduše napište na náš e-mail.


Vedení klubu

Vedení klubu tvoří tříčlenný Výbor, jehož činnost je kontrolována tříčlennou Revizní komisí.

Výbor klubu

předseda: David Chovančík
místopředseda: Pavel Horna
pokladník: Jan Janošec

Revizní komise

členové: Pavel Schreier, David Habáň, Jan Kozelek


Členské příspěvky

Členský příspěvek na rok 2020 činí 300 Kč. Příspěvek je nutno uhradit pokladníkovi do konce dubna 2020 hotově nebo na klubový účet číslo: 115-7188210297/0100.


Schůze

Schůze (členské i běžné) se konají v bývalém stavědle žst. Třemešná ve Slezsku. Sraz je vždy u vchodu do stavědla, který se nachází v průchodu z "velké" dráhy k úzkokolejce.

Členské schůze se konají jednou ročně.

Běžné schůze se konají podle potřeby, především před akcemi organizovanými klubem.

Termíny schůzí jsou zveřejněny na klubovém webu v pravém sloupci v kolonce "SCHŮZE". Členové klubu jsou o termínu schůze informování e-mailem.

KONTAKT

KLUB PŘÁTEL OSOBLAŽSKÉ ÚZKOKOLEJKY z.s.
Joži Davida 63a
747 06 Opava

kpou760@gmail.com www.kpou.cz

SCHŮZE

Termín další schůze:
po domluvě v období provozu výletních vlaků SZD

Místo konání:
bývalé stavědlo žst. Třemešná ve Slezsku (více zde)