Plán klubové činnosti


Propagace úzkokolejky

 • propagace úzkokolejky a Osoblažska pomocí webu www.osoblazsko.com
 • výroba informačního letáku o úzkokolejce
 • návrh plakátu pro letní sezónu na Osoblažce (opět vlaky SZD i ČD)
 • prodej upomínkových předmětů ve vlacích SZD
 • výroba nových propagačních materiálů (kalendářík, nové pohlednice, trička)
 • provoz a údržba nástěnek v čekárně žst. Třemešná ve Slezsku

Spolupráce na železničních akcích

 • Slavnostní zahájení turistické sezóny na Osoblažsku
 • Koleją po pograniczu polsko-czeskim (Raclawice Sląskie, PL)
 • Den dráhy Třemešná ve Slezsku - Osoblaha
 • Strašidelný vlak
 • účast týmu KPOÚ na gastrofestivalu v Osoblaze

Dobrovolné brigády u SZD

Zkrášlení stanice Třemešná ve Slezsku


Výsledky naší činnosti


Spoluorganizace 120 let Osoblažky

Významnou akcí roku 2018 byly oslavy výročí 120 let Osoblažské úzkokolejky, které se slavili 28. a 29. září.

Bohatý program parních vlaků a prezentace čerstvě opravené budovy ve Slezských Rudolticích doplnili i aktivity Klubu přátel jako např. domluvení doprovodného programu s obcemi podél trati, zajištění historických autobusů nebo využití nádražního skladiště v Třemešné, kde bylo dočasně zřízeno malé muzeum o Osoblažce a prodejna upomínkových předmětů.

Celá akce měla i s přispěním členů klubu hladký průběh a sklidila úspěch.


Organizace tematických jízd na Osoblažce

Již od roku 2013 připravujeme pro Slezské zemské dráhy tematické vlaky jako např. Pohádkový vlak s loupežníkem Hotzenplotzem, Strašidelný vlak do strašidelného zámku ve Slezských Rudolticích nebo Svatomartinský vlak na Svatomartinské hody do Bohušova.

Cílem je oživení standardní cesty vlakem o prvky např. přepadení vlaku, tematických postav či doplňkové akce v obci kde má vlak konečnou stanici.


Propagace úzkokolejky na veletrzích cestovního ruchu

Zástupci klubu se několikrát účastnili díky spolupráci s Moravskoslezským krajem veletrhů cestovního ruchu např. v Ostravě nebo v Bratislavě a snažili se tak přiblížit návštěvníkům Osoblažsko a jeho úzkokolejku.


Spolupráce s polským sdružením Stowarzyszenie Miłośników Kolei Racławice Śląskie

S polskými kolejovými nadšenci spolupracujeme od roku 2013 a zároveň se podílíme na organizaci jejich největší akce "Koleją po pograniczu polsko-czeskim". Tato akce každoročně oživuje nádraží Raclawice Slaskie.

Klub přátel společně s polským sdružením také uzavřel smlouvu o vzájemné spolupráci, která se týká společných aktivit. Obě sdružení také propagují myšlenku přeshraniční úzkokolejky Osoblaha - Raclawice Slaskie.


Revitalizace čekárny ve staniční budově žst. Třemešná ve Slezsku

První brigádou ještě vznikajícího klubu byla revitalizace čekárny v Třemešné v listopadu 2012.

Staré nepoužívané válce na jízdní řády byly odstraněny a uschovány do depozitu. V čekárně byly opraveny poškození, vymalovány zdi a osazeny nové "klaprámy".

Jednotlivé nástěnky jsou tématicky rozdělené. Informují o Osoblažsku, Českých drahách, úzkokolejce obecně a o našem klubu.


Vybudování nového webového portálu o Osoblažce

V jarních měsících roku 2013 byly kompletně předělány dosavadní internetové stránky Slezských zemských drah.

Nově, za pomoci členů našeho klubu, byl vytvořen nový informační portál o Osoblažské úzkokolejce a Osoblažsku obecně. Vše funguje na bázi redakčního systému Wordpress a je stále aktiualizován a rozšiřován.

Nový web byl spuštěn v květnu 2013 a přispěl tak do řady „lákadel“ na novou sezónu provozu výletních vlaků SZD. Na začátku června byl také zkušebně spuštěn rezervační systém, který se po celou sezónu těšil velké oblibě.


Organizace Pohádkového vláčku na Den dětí

V sobotu 1.6.2013 se konala jízda k příležitosti Dne dětí s podtitulem Pohádkový vláček. I přes předpovídanou nepřízeň počasí se vlak těšil hojné účasti a také počasí bylo lepší, než se předpovídalo. Vlakem s cestujícími jeli Rumcajs, Maková panenka, vodník a další pohádkové postavy. Lokomotivu pro tentokrát ovládla parta čertů.

Za spolupráci děkujeme kromě Studia STA také Přemyslovskému dvoru a paní Václavíkové z Osoblahy.


Účast na Pikniku kolejowym v Raclawicach Sląskich

Již pátý ročník železničního festivalu „Koleją po pograniczu polsko-czeskim” (Železnicí v polsko-českém příhraničí) se konal ve dnech 29. a 30. června 2013 na nádraží v Raclawicach Sląskich nedaleko Osoblahy.

Největším lákadlem letošního ročníku byly hned dvě činné parní lokomotivy. Tou první byl model lokomotivy 310.017 v měřítku 1:8 patřící ostravskému spolku Sičova drobná železnice. Druhou lokomotivou byl stroj Ty42-24 železničního muzea v polských Pyskowicích. Tato lokomotiva známé německé válečné řady 52 je čerstvě po opravě a právě v Raclawicích se poprvé představila veřejnosti.


KONTAKT

KLUB PŘÁTEL OSOBLAŽSKÉ ÚZKOKOLEJKY z.s.
Joži Davida 63a
747 06 Opava

kpou760@gmail.com www.kpou.cz

SCHŮZE

Termín další schůze:
po domluvě v období provozu výletních vlaků SZD

Místo konání:
bývalé stavědlo žst. Třemešná ve Slezsku (více zde)