Základní informace o našem klubu

Klub přátel osoblažské úzkokolejky o.s. vznikl zaregistrováním u Ministerstva vnitra ČR dne 15.1.2013 pod č.j.: VS/1-1/91588/13R. Pole působnosti klubu je úzkorozchodná trať Třemešná ve Slezsku – Osoblaha.

Cíle klubu

  • propagace úzkorozchodné trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha a osoblažského regionu
  • navázání spolupráce s obcemi, místními spolky a organizacemi
  • aktivní zasahování do provozu turistických vlaků za účelem propagace
  • dobrovolné brigády spojené s úzkokolejkou
  • železniční osvěta a turistika

Klubové stanovy můžete stáhnout zde.


Členové klubu

Máte zájem a chuť pomoci v rozvoji osoblažské úzkokolejky? Právě Vás hledáme! Pokud se stanete členy našeho klubu, máte jedinečnou možnost přispět k rozvoji osoblažské úzkokolejky, seberealizovat se a ještě poznat nové lidi se slabostí pro Osoblažku nebo pro úzkokolejky obecně.

Členem klubu se může stát osoba starší 15-ti let. V případě, že zájemce o členství je mladší 15-ti let, musí jeho členství schválit Výbor.

V případě, že se k nám chcete přidat, navštivte nás na schůzi, na klubové akci nebo nám jednoduše napište na náš e-mail.


Vedení klubu

Vedení klubu tvoří tříčlenný Výbor, jehož činnost je kontrolována tříčlennou Revizní komisí.

Výbor klubu

předseda: David Chovančík
místopředseda: Petra Plutová
pokladník: Jan Janošec

Revizní komise

členové: Pavel Schreier, David Habáň, Jan Kozelek


Členské příspěvky

Členský příspěvek na rok 2014 činí 300 Kč. Příspěvek je nutno uhradit pokladníkovi do konce dubna 2014.


Schůze

Schůze (členské i běžné) se konají ve školní místnosti žst. Opava východ. Sraz je vždy u bočního vchodu z ulice Jánské, dveře jsou označeny nápisem "Školní místnost".

Členské schůze se konají jednou ročně. Následující se bude konat v lednu 2015

Běžné schůze se konají podle potřeby, především před akcemi organizovanými klubem.

Termíny schůzí jsou zveřejněny na klubovém webu v pravém sloupci v kolonce "SCHŮZE". Členové klubu jsou o termínu schůze informování e-mailem.

KONTAKT

KLUB PŘÁTEL OSOBLAŽSKÉ ÚZKOKOLEJKY o.s.
Joži Davida 63a
747 06 Opava

kpou760@gmail.com www.kpou.cz

SCHŮZE

Termín další schůze:
není stanoven

Místo konání:
školní místnost žst. Opava východ (více zde)